ניטור מידע

איסוף והתראה על כלל השיחות הרלוונטיות ברשתות החברתיות

מחקרים

ניתוח נושאי וזירות שיח על פי דרישות הלקוח

ניטור מידע בינלאומי

איסוף השיח הרלוונטי ברשתות החברתיות ואתרי התוכן מכל העולם